Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii

Proje Yılı:
İli:Bolu
İlçesi:Merkez
Arsa Sahibi:T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Mimar:Ali Yılmazörnek